FIN

FIN-liimanlevittimillä liima levitetään työkappaleeseen telan avulla. Levittimen leveys voi olla 250 - 2200 mm ja se voi olla yksi- tai kaksipuolinen. Kappaletavaran reunaliimoitukseen tarkoitettu levitin on varustettu pystytelalla. Levitin voidaan varustaa automaattisella liimansyöttölaitteistolla. FIN valmistaa myös harjakoneita työkappaleiden puhdistukseen sekä liimanlevittimien ympärillä tarvittavia kuljetinpöytiä.

Valmistajan sivuille