Historia

Penope perustetaan 1973

Kuvan sanoin alkaa yrityksemme arkistoista löytynyt, kahta ensimmäistä toimintavuottamme käsittelevä kirjoituskoneella kirjoitettu dokumentti, jonka on kirjoittanut yksi perustajistamme, Auvo Penttinen vuonna 1977.

Tänä vuonna toimintamme vuosirenkaita tulee täyteen 50. Aina silloin tällöin joku tulee kysyneeksi tarinaa nimemme taustalla. Nimen keksiminen osoittautui haastavaksi, sillä toistakymmentä ehdotusta hylättiin viranomaisten taholta. Ensimmäinen ministeriössä hyväksytty nimiehdotus oli Penope Oy. Kaikessa yksinkertaisuudessaan PENOPE on kolmen perustajaosakkaamme sukunimien kaksi ensimmäistä kirjainta peräkkäin kirjoitettuna. Auvo Penttinen, Timo Nousjoki ja Veikko Pelkonen eivät ehkä tuolloin saaneet läpi ideoitaan yrityksen nimeksi, mutta nimeä tärkeämpi lienee ollut liikeidea ja oman yrityksen toiminnan aloittaminen.

1975 Biesse

Ensimmäisten edustusten joukkoon kuului italialainen
Biesse, jonka kanssa olemme kulkeneet yhteistä matkaa
vuodesta 1975, lähes toimintamme alusta. Biessen 1978 esittelemä ja puuntyöstöteollisuuden välittömän kiinnostuksen herättänyt numeerisesti ohjattu puuntyöstökone oli varmasti yksi osatekijä sekä Biessen että Penopen kasvulle.

Penopen strateginen tavoite on olla paras kumppani niin asiakkailleen, päämiehilleen kuin henkilökunnalleenkin. Kumppanuus ei synny hetkessä, vaan sen rakentaminen vaatii yhteistyötä, joka on sekä tavoitteellista että tasavertaista. Biesse on tästä erinomainen esimerkki.

1988 Kasvu yhdeksi Suomen suurimmista

Vuonna 1988 liikevaihto nousi 49,5 miljoonaan markkaan tehden Penopesta yhden Suomen suurimmista toimialallaan, ja julkisuutta toi intressiryhmille suunnattu osakeanti. Saman vuoden lopulla järjestettiin Penope Oy:n osakeanti.

Seuraavana vuonna vauhti vain kiihtyi: Penopen A-osake noteerattiin pörssiin, ensin markkinapaikoilla ja myöhemmin meklarilistalla, ja osakkeita kohden osoitetun kiinnostuksen vuoksi päädyttiin OTC-listalle ja uuden osakeannin järjestämiseen, joka merkittiinkin täytenä.

Tupalankatu 1990

Toimitusjohtajaksi nimettiin jo aiemmin operatiivista vastuuta yrityksestä varatoimitusjohtajana kantanut Jarmo Kivistö. 1989 aloitettu toimitilaprojekti valmistui suunnitellussa aikataulussa ja vuoden 1990 joulukuussa muutimme nykyisiin toimitiloihimme, jotka vastasivat kasvaneen liiketoiminnan vaatimuksiin ja mahdollistivat paitsi toimistotyön sujuvuuden, mutta ennen kaikkea koneiden ympärille rakentuvan palvelutoiminnan, aina pysyvästä konenäyttelystä huolto- ja korjaustoimintaan kuin myös työnäytöksille ja laitekoulutuksille. Tuolloin Lahden ohitustien ja Uudenmaankadun välillä oli lähinnä peltoa, mutta nyttemmin alueesta on kehkeytynyt eläväinen yritysalue. Avajaisnäyttely pidettiin helmikuussa 1991 ja paikalla oli päämiesten edustajia mm. Biesseltä, Leucolta, Makorilta, JKF:ltä ja Fladderilta, joiden edustajia Suomessa olemme vielä tänäkin päivänä.

Työsuhteet Penopella ovat verrattain pitkiä ja yhdessä 1990-luvulla nimettyjen toimitilojen kanssa tästä onkin syntynyt tahatonta komiikkaa, joka naurattaa tasaisin väliajoin Penopen kahvipöytäkeskusteluissa. Toimitilamme nimettiin aikanaan Palvelutaloksi kuvastamaan täältä saatavan osaamisen moninaisuutta ja hyvää asiakaskokemusta. Sanojen merkitykset muuttuvat ajansaatossa, ja kieltämättä toimitilojemme nimellä viitataan nykyään hieman erilaiseen toimintaan.

Palvelutalossa on kuitenkin hyvä työskennellä vielä nykyäänkin. Ja vaikka nykykielessä suunta onkin monesti toisinpäin, niin eläkkeellekin Penopen Palvelutalosta on siirrytty, siis ihan talon ulkopuolelle, vireään työuran jälkeiseen elämään. Kuten Penopea lopulta yhtäjaksoisesti neljällä vuosikymmenellä läpi lukuisten muutosten ja haasteiden luotsannut Jarmo Kivistö vuonna 2017.

1999 ISO 9001

Laatu on ollut meille aina tärkeä ohjenuora, niin omassa tekemisessämme kuin maahantuomiemme laitetoimittajien valinnassa. 90-luvun lopulla käynnistimme laatuprojektin, jonka tavoitteena oli paitsi sertifioidun laatujärjestelmän saavuttaminen, ennen kaikkea oman toiminnan kehittäminen. Huhtikuussa 1999 Penopelle myönnettiinkin SFS EN ISO 9001-laatusertifikaatti osoituksena laatujärjestelmän onnistuneesta kehitystyöstä. Päävastuun läpi koko Penopen toiminnan ulottuneesta projektista kantoi silloinen laatuvastaava, ATK-päällikkö Harri Isotalo, joka saikin Penopen

edustajana vastaanottaa Det Norske Veritas Classificationin myöntämän sertifikaatin yhdessä silloisen toimitusjohtajamme Jarmo Kivistön kanssa.

Vaikka tunnetun laatustandardin sertifiointi kertookin ulospäin yhteistyökumppaneille toiminnan ja prosessien tasosta, suurin hyöty laatujärjestelmästä tulee kuitenkin yritykselle itselleen. Jo projektin aikana esiinnousseet hyödyt laatujärjestelmän kehittämisestä motivoivat ja sitouttivat henkilöstöä paitsi itse projektiin myös omaan toimenkuvaan. Kuten projektia vetänyt Harri Isotalo jo sen luovutustilaisuudessa totesi: ”Vastaanottamalla sertifikaatin sitoudumme toiminnan laadun jatkuvaan kehittämiseen.”

Myös itse laatustandardi kehittyy ja ISO 9001 -standardi uudistettiinkin vuonna 2015 vastaamaan paremmin muuttunutta yhteiskuntaa ja sen nykyisiä tarpeita. Tasaisin väliajoin toistuvilla ulkopuolisen tahon auditoinneilla sekä pienemmillä sisäisillä auditoinneilla varmistetaan laatujärjestelmän toiminta ja kehittyminen edelleen. Kansainvälisesti käytössä oleva standardointi helpottaa yritysten välistä toimintaa ja myös suuri joukko edustamiamme laitetoimittajia toimii ISO 9001 -sertifioidusti.

Kuvassa Penopen silloiset ATK-päällikkö Harri Isotalo sekä toimitusjohtaja Jarmo Kivistön vastaanottavat Det Norske Veritas Classificationin myöntämän sertifikaatin.

2007 avainhenkilöiden omistama

Vuonna 2006 Penope palasi juurilleen, päätyen avainhenkilöidensä omistamaksi. Uuden, perustettavan yhtiön lukuun Haendigilta ostettiin niin liiketoiminta, toiminimi kuin liikekiinteistökin. Vuoden 2007 alussa toimintansa aloittanut uusi Penope sai paitsi uuden omistuspohjan, myös uuden logon ja visuaalisen ilmeen, uudistetun huolto-ohjelman ja uudistetut verkkosivut, mutta ennen kaikkea uusien yrittäjien mukanaan tuomaa innostusta itse työhön ja yrityksen kehittämiseen.

Enerec 2008

Enerec on vuonna 2008 perustettu liiketoimintayksikkömme, joka maahantuo, myy ja huoltaa ympäristöteknologian laitteita ja linjakokonaisuuksia sekä kierrätys- että energiatoimialoille. Enerecin toimintakulttuuri ja osaaminen periytyy Penopen vahvasta kokemuksesta puuntyöstökoneiden ja -linjojen toimittajana. Lisäksi erilaiset suodatin- ja kipinäinilmaisulaitteistot ovat tärkeä osa Enerecin liiketoimintaa. Myös Enerecin toimintaa ohjaa ISO 9001 -laatujärjestelmä.

Penopen ydinliiketoiminta on rakentunut hyvin vahvasti puuntyöstön ympärille, joten on luonnollista, että myös ympäristöystävällisyys on ollut aina meille tärkeä osa vastuullisuutta. Perustamisestaan asti Enerec on halunnut mahdollistaa uusia menestymisen mahdollisuuksia alan toimijoille sekä vastata yhä paremmin kokonaistoimitusten kysyntään.

Enerecin avulla olemme olleet osaltamme mukana matkalla kohti kestävämpää kehitystä sekä auttaneet asiakkaitamme kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

2016 taloteollisuuden koneet

2009 Suomessa kärsittiin finanssikriisin aiheuttamasta laskukaudesta, joka paheni vielä kaksoistaantumaksi seuraavien vuosien aikana. Penopella tehtiin päätös siirtää painopistettä huonekaluteollisuudesta kohti rakennus- ja sahateollisuuden laitteita. Tästä päätöksestä alkoi myös liiketoimintamme laajeneminen maahantuojasta laitevalmistajaksi. Alkaneen innovointityön tuloksena ensimmäiset Penope-tuotemerkin laitteet tulivat markkinoille vuonna 2016. Heikki Laine ja Timo Kärkölä kehittivät vuosien aikana nimenomaan taloteollisuuden tarpeisiin oman tuotemerkkimme, Penopen. Oman tuotemerkkimme alta löytyy etenkin elementtituotantoa palvelevia laiteratkaisuja aina monitoimiportaaleista elementtipöytiin ja lovisahoihin.

Laitevalmistuksen myötä meistä tuli samalla yhä vahvemmin myös vientikauppiaita. Penopen omien laitteiden pääasiallinen markkina on tähän asti ollut puurakentamisestaan tunnettu läntinen naapurimme Ruotsi. Viime vuonna solmimme ensimmäisen oman tuotemerkin kauppamme Yhdysvaltoihin. Penope-tuotemerkin koneita ja laitteita olemme myyneet myös kotimaahan sekä muualle Eurooppaan.

Kumppanuus 2023

Kumppanuus on ollut 50 vuoden ajan Penopen kantava voima ja nimenomaan kumppanuus synnytti aikanaan Penopen: halu tehdä asioita vähän miellyttävämmässä ympäristössä, oli kyseessä sitten myötä- tai vastamäki. Sitähän kumppanuus parhaimmillaan nimenomaan on, yhdessä etenemistä. Ensimmäiseen suunnittelukokoukseen osallistuivat myös perustajiemme puolisot; ensimmäinen saamamme yksinedustus sekä myös tekemämme tilaus perustui pitkäaikaiseen tuttavuuteen. Biesse on pitkäaikaisin päämiehemme sekä ehdottomasti yksi tärkeimmistä. Asioilla on syvempi yhteys, kumppanuus.

Tätä haluamme olla, paras kumppani myös vuonna 2023, 50-vuotiaana. Kumppanuus – oli kumppani sitten asiakas, jälleenmyyjä, laitetoimittaja tai muu edustamamme päämies – on ottamista ihan viereen, kulkemista rinnakkain, samaan yhdessä valittuun suuntaan. Se on kuuntelemista, keskustelua ja kokemuksen tuomaa varmuutta ja yhtä lailla kykyä kokeilla uutta. Se on ennen kaikkea yhdessä tekemistä ja katsomista eteenpäin. Ei vain tänä vuonna, vaan myös kaikkina tulevina.

Viidennenkymmenennen vuosirenkaan täyttyessä on hyvä alkaa piirtämään uusia. Hyvää ei läheskään aina kannata muuttaa, ei Auvo Penttiseltä lainattua ensimmäisen dokumentin loppuvirkettäkään:

Olemme tähänastiseen sangen tyytyväiset ja iloiset siitä, että läksimme yrittämään ja perustimme PENOPE Oy:n.