Löydä tuotantosi mahdollisuudet ohjelmisto-osaamisella

”Ihan helkkarin hyvä”, toteaa Suomen kansallisoopperan ja -baletin puusepät Matti Liukkonen ja Joonas Maalismaa kysyttäessä palautetta bSolid -täydennyskoulutuksesta.

CNC-koneen ohjelmointi on haastavaa ja siksi onkin tärkeää tehdä se oikein. Kun haluat CNC-koneestasi kaiken irti, on tärkeä panostaa ohjelmoinnin osaamiseen. Ohjelmointiosaamisella takaat ohjelmien jatkojalostamisen, monikäyttöisyyden sekä toimintavarmuuden.

Penope tarjoaa bSolid-koulutuksia koneiden käyttöönottojen yhteydessä sekä lisäkoulutuksena asiakkailleen. Vakiokoulutuksina ovat bSolid Basic, Advance ja bNest. Lisäkoulutukset on mahdollista räätälöidä juuri asiakkaan tarpeiden mukaan.

Basic-koulutus soveltuu henkilölle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta CAD/CAM -ohjelmistosta. Koulutuksessa käydään läpi ohjelmiston peruselementtejä, kuten: 2D-piirtämistä, 3-akselisia työstöjä, työluettelon teko ym. Soveltuu hyvin myös alan kouluille peruskoulutukseksi sekä Biessen CNC-konetta harkitsevalle.

Advance-koulutus soveltuu niille, jotka hallitsevat bSolid-ohjelmiston perusteet ja Basic-koulutuksemme sisällön. Advance -koulutuksessa opit 5-akseliset työstöt, parametrisen ohjelmoinnin sekä erilaisten 3D -pintojen luonnin ym.

bNest -koulutus on tarkoitettu niille, jotka hallitsevat bSolid-ohjelmiston perusteet ja haluavat laajentaa osaamistaan nestauksen puolella. Koulutus soveltuu myös oppilaitoksille johdantona nestauksen perusteisiin. bNest-koulutuksessa opit projektien luonnin, optimoinnin erilaiset säädöt, CSV:n tuonnin ym.

Panosta henkilökuntaan
Kaikissa yrityksissä painitaan samojen kysymyksien äärellä. Pitäisikö henkilökuntta kouluttaa? Mitä jos juuri kouluttamamme henkilö lähteekin meiltä pois? Mitä jos me emme kouluta työntekijää ja hän jääkin?

Pitämällä henkilökunnan osaamisesta huolta, on henkilökunnan helpompi sitoutua työnantajaan. Nyky-yhteiskunta on nopeatempoisempi ja muutosherkempi. Muuttuvassa yhteiskunnassa on turvattava oma ja työntekijöiden ammatillinen osaaminen. Jotta yritys voi pärjätä kiristyvässä kilpailussa, on koulutukseen panostettava.

Tarjoamalla täsmäkoulutusta, koko yritys hyötyy sekä työntekijän ammattitaito ja motivaatio lisääntyy. Täsmäkoulutus antaa ratkaisut juuri sinun yrityksesi ongelmiin. Tähän koulutukseen päätti panostaa myös Suomen kansallisooppera ja -baletti. Heillä on ollut käytössä Biesse Rover -CNC-työstökeskus vuodesta 2015. Kaksipäiväisen koulutuksen piti Penopen ohjelmistoasiantuntija Joni Viljanen, ja se oli räätälöity täysin Suomen kansallisoopperan ja -baletin tarpeita ajatellen. Vuosien varrella tulleet CNC-koneen versiopäivitykset ja ohjelmakehitys loivat tarpeen koulutukselle. ”Koulutus päivittää osaamistamme ja antaa mahdollisuuden katsoa uusin silmin, miten asioita voisi tehdä. On tällä opittu täysin uusiakin juttuja, jotka tuovat helpotusta päivittäiseen työskentelyyn koneen kanssa”, kommentoi Liukkonen.

Räätälöidyissä ohjelmistokoulutuksissa voit mm. lisätä ymmärrystä juuri teidän koneenne ominaisuuksista ja mahdollisuuksista, löytää uusia tapoja tehdä asioita, tehostaa tuotantoa sekä kouluttautua käyttämään uutta ohjelmistoversiota.

Koulutusten verohyödyt
Koulutuskulut voi vähentää verotuksessa. Tämän normivähennysoikeuden lisäksi verottaja on tarjonnut jo useamman vuoden laskennallisen koulutusvähennyksen. Sen saamiseksi tulee laatia koko henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma. Tässä on mahdollista saada suurinkin verohyöty kohtuullisella vaivalla.
Lisätietoa verottajan sivuilta. 

Ota yhteyttä ja kysy tarjous juuri teille räätälöidystä ohjelmistokoulutuksesta!

Jesse Tähtinen
Huoltopäällikkö
jesse.tahtinen@penope.fi
040 576 6338

Joni Viljanen
Ohjelmistoasiantuntija
joni.viljanen@penope.fi
040 847 9730