Penope – Nyt ja tulevaisuudessa

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Kumppanuus on ollut 50 vuoden ajan Penopen kantava voima ja nimenomaan kumppanuus synnytti aikanaan Penopen: halu tehdä asioita vähän miellyttävämmässä ympäristössä, oli kyseessä sitten myötä- tai vastamäki. Sitähän kumppanuus parhaimmillaan nimenomaan on, yhdessä etenemistä. Ensimmäiseen suunnittelukokoukseen osallistuivat myös perustajiemme puolisot; ensimmäinen saamamme yksinedustus sekä myös tekemämme tilaus perustui pitkäaikaiseen tuttavuuteen. Asioilla on syvempi yhteys, kumppanuus.

Tätä haluamme olla nyt ja tulevaisuudessa, paras kumppani myös tulevina vuosina. Kumppanuus – oli kumppani sitten henkilökunta asiakas, alihankkija, laitetoimittaja tai muu edustamamme päämies – on ottamista ihan viereen, kulkemista rinnakkain, samaan yhdessä valittuun suuntaan. Se on kuuntelemista, keskustelua ja kokemuksen tuomaa varmuutta ja yhtä lailla kykyä kokeilla uutta. Se on ennen kaikkea yhdessä tekemistä ja katsomista eteenpäin. Ei vain tänä vuonna, vaan myös kaikkina tulevina.

Viidennenkymmenennen vuosirenkaan täyttyessä on hyvä alkaa piirtämään uusia. Hyvää ei läheskään aina kannata muuttaa.  “Olemme tähänastiseen sangen tyytyväiset ja iloiset siitä, että läksimme yrittämään ja perustimme PENOPE Oy:n” kirjoittaa yksi perustajistamme Auvo Penttinen yrityksemme arkistoista löytyneestä, kahta ensimmäistä toimintavuottamme käsittelevässä kirjoituskoneella kirjoitetussa dokumentissa.

Iloa, onnea ja menestystä vuoteen 2024!