Ennakoivan huollon hyödyt

Valitettavan usein järjestelmät ja laitteet korjataan vasta, kun ne eivät enää toimi. Tämä aiheuttaa odottamattomia tuotantokatkoksia ja vaikuttaa siten tuotannon tehokkuuteen, laatuun sekä aikatauluihin.

Ennakoivan huollon avulla ennakoidaan ja estetään erilaisten vika- ja häiriötilojen syntyminen ja puututaan niihin ennakkoon. Ennakoiva huolto voi olla yksinkertaisimmillaan koneiden käyttöaikaan tai kalenteriaikaan sidottujen huoltojen suorittamista. Koneista ja laitteista kerättävän reaaliaikaisen tiedon analysoimisen (IoT-järjestelmät) avulla voidaan tuleviin tapahtumiin reagoida vieläkin tehokkaammin ennen laitteen odottamatonta pysähtymistä.

Nykyaikainen ennakoivan huollon järjestelmä sisältää tiedonkeruun laitteiston ohjausjärjestelmän ja antureiden tiedoista. Kerätystä tiedosta voidaan analysoida syy-seuraussuhteita, jolloin huoltoa ja kunnossapitoa voidaan ohjata tarkemmin. Osan tai komponentin elinkaari voidaan ennustaa kerätyn tiedon perusteella. Tyypillisesti tiedonkeruujärjestelmät (IoT) sisältävät myös konevalmistajan etäyhteyden laitteistoon, jolloin mahdolliset vikatilanteet voidaan selvittää nykyistä nopeammin.

Hyvin ja oikea-aikaisesti huollettu kone pitää koneen elinkaarikustannukset kurissa ja tuottaa pidemmällä tähtäimellä paremmin. Biessen Sophia IoT-järjestelmän avulla asiakkaat ovat raportoineet jopa 80 % vähemmän vianhakuaikaa ja 50 % vähemmän pysäytyksiä.

Saat ennakoivan huollon hyödyt käyttöösi, kun koneessasi on Sophia IoT ja tarpeeseesi sovitettu digihuoltopaketti. Palvelun käyttöönotto sujuu vaivattomasti Penopen osaavan asiantuntijan avustuksella. Ota rohkeasti yhteyttä ja etsitään sinun liiketoiminnan tarpeisiin juuri oikea ratkaisu.

Asiaan liittyviin kysymyksiin vastaa mielellään
Jesse Tähtinen, Huoltopäällikkö, jesse.tahtinen@penope.fi, 040 576 6338

 

 

 

 

Lue edellinen aiheeseen liittyvä uutinen: Biesse SOPHIA – tuotannon digiloikka

Lue seuraava aiheeseen liittyvä uutinen: Penope Digihuolto-palvelu