Penope Digihuolto-palvelu

Ennakoiva ja oikea-aikainen huolto ovat ensiarvoisen tärkeitä koneiden toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Digihuoltokonseptilla rakennetaan kattava ennakkohuoltojärjestelmä asiakkaan koneisiin ja tuotantoprosessiin. Digihuolto-palvelu sisältää perinteisen määräaikaishuollon lisäksi myös monia muita tärkeitä osa-alueita.

Digihuolto-palvelu tuottaa asiakkaalle seuraavia mitattavia hyötyjä:

  • lisää käyttövarmuutta
  • takaa laitteistolle pidemmän käyttöiän
  • optimoida käyttökustannuksia
  • mahdollistaa tuotannon jatkuvan tehostamisen
  • ylläpitää ajantasaisen teknologiatietämyksen koneista ja tuotantotekniikasta
  • osaamista ja ymmärrystä olemassa olevan laitekannan ja tuotannon jatkuvaan kehittämiseen.

Digihuolto-palvelu koostuu seuraavista osa-alueista ja niistä asiakas voi valita juuri tarpeisiinsa parhaan kokonaisuuden:

Vuosihuolto
Koneet huolletaan valmistajien huolto-ohjelman mukaisesti. Tyypillisesti ennen vuosihuoltoa tehdään huoltotarvekartoitus, jolloin voidaan varautua vuosihuollossa mahdollisesti tarvittaviin varaosien hankkimiseen ja sovitaan vuosihuollon huoltokohteet asiakkaan kanssa. Huoltoraportti sisältää tehtyjen huoltotöiden kuvauksen. Oikea-aikaisella ja koneen käyttötunteihin sovitetulla huollolla pystytään varmistamaa riittävän kattava huolto. 

 

Varaosapaketti 
Penope toimittaa asiakkaan tiloihin sovitun kriittisten varaosien varaosapaketin. Näin varaosat ovat nopeasti saatavilla mahdollisen vikahuollon varalta. Varaosapaketilla pystytään lyhentämään vian korjaamiseen kuluvaa aikaa merkittävästi. 

 

 

Koulutus 
Huoltokäyntien yhteydessä tai erikseen pidetään asiakkaan valitulle henkilöstölle koulutusta. Koulutus voidaan kohdentaa etukäteen sovittaessa esim. käyttäjä- tai huoltokoulutukseen painottuen. Osaavat ihmiset ovat perusedellytys tehokkaaseen tuotantoon. 

 

 


Etähuolto

Ohjausjärjestelmät toteutetaan siten, että etäyhteys voidaan toteuttaa sekä Penopen tiloista että laitetoimittajalta. Tämä mahdollistaa etätuen antamisen ja mahdollisen virhetilanteen selvittämisen nopeasti ja mahdollisesti ilman erillistä vikahuoltokäyntiä. Poistamalla vian selvitys paikan päällä säästetään huoltokustannuksissa sekä kalenteriajassa. 

 


Helpdesk 

Huoltoneuvonta palvelee veloituksetta arkisin klo 8:00 – 16:00 puhelimitse tai sähköpostitse. Huoltosopimus takaa prioriteetin. 

 

 


Teknologiayhteistyö

Tavoitteena on ylläpitää teknologiatietämys ajan tasalla vuosien varrella. Teknologiayhteistyö voi liittyä esim. terä- tai liimateknologiaan ja voi sisältää vaikkapa tuote-esittelyjä tai workshopeja. Osaaminen teknologiasta sekä materiaaleista mahdollistaa tehokkaan tuotannon ja jopa uudet tuotantomenetelmät. 

 


Ennakoiva huolto 

Ohjausjärjestelmästä kerätyn tiedon perusteella järjestelmä pystyy ennakoimaan vikaantumisia tietyissä kriittisissä komponenteissa anturoinnin tai käyntiaikatietojen perusteella. Biesse Sophia IoT tuottaa ennakoivan huollon tietoa. Vian korjaaminen jo ennen kuin se vaikuttaa tuotantoon voidaan säästää merkittävästi viasta aiheutuvia kustannuksia.

 


Linjan/koneen tehokkuus

Linjan tehokkuutta kuvaavia tietoja kerätään koneelta ja ne näytetään käyttäjälle. Biesse Sophia IoT tuottaa koneiden tehokkuus tietoa. Asiakas saa mittarit tuotantoprosessin seuraamiseen ja kehittämiseen. 

 

 


Huoltorekisteri 

Huoltojen rekisteröinti on tärkeää, jotta koneen huoltohistoria on saatavilla. Vikahuoltojen rekisteröinti auttaa uudelleen samanlaisen vian nopeassa selvittämisessä. Biesse Sophia IoT tuottaa huoltorekisteritietoa, joka auttaa ongelman nopeammassa ratkaisussa. 

 

 


Tuotantoraportointi 

Tuotannon raportointi on mahdollista myös mobiililaitteisiin ja siten saatavilla eri kohderyhmille sopivassa muodossa. Biesse Sophia IoT tuottaa tuotantoraportointitietoa, jolla asiakas pystyy tuotannon seuraamiseen. 

 

Asiaan liittyviin kysymyksiin vastaa mielellään
Jesse Tähtinen, Huoltopäällikkö, jesse.tahtinen@penope.fi, 040 576 6338