Penope Oy – Enerec

Enerec on vuonna 2008 perustettu liiketoimintayksikkömme, joka maahantuo, myy ja huoltaa

ympäristöteknologian laitteita ja linjakokonaisuuksia sekä kierrätys- että energiatoimialoille. Enerecin toimintakulttuuri ja osaaminen periytyy Penopen vahvasta kokemuksesta puuntyöstökoneiden ja -linjojen toimittajana. Myös Enerecin toimintaa ohjaa ISO 9001 -laatujärjestelmä. Lisäksi erilaiset suodattimet sekä pölynpoisto- ja kipinäinilmaisulaitteistot ovat tärkeä osa Enerecin liiketoimintaa.

Penopen ydinliiketoiminta on rakentunut hyvin vahvasti puuntyöstön ympärille, joten on luonnollista, että myös ympäristöystävällisyys on ollut aina meille tärkeä osa vastuullisuutta. Perustamisestaan asti Enerec on halunnut mahdollistaa uusia menestymisen mahdollisuuksia alan toimijoille sekä vastata yhä paremmin kokonaistoimitusten kysyntään.

Tänä päivänä ympäristön merkitys on tullut sangen näkyväksi lähes kaikille: sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ilmaston lämpenemisen takia globaalisti. Fossiilisia polttoaineita korvataan yhä enemmän bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Kotitalouksien ja työpaikkojen jätteet kerätään ja lajitellaan yhä moninaisempiin jakeisiin ja niiden jatkokäsittely edellyttää toimivia linjaratkaisuja, joilla materiaaleja pystytään seulomaan ja erottelemaan. Kipinänilmaisulaitteet ja pölynsuodatus ehkäisevät sekä onnettomuuksia että suojelevat työntekijöiden terveyttä.

Enerecin avulla olemme olleet osaltamme mukana matkalla kohti kestävämpää kehitystä sekä auttaneet asiakkaitamme kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

www.enerec.fi