Toimivan ja huolletun purunpoistojärjestelmän merkitys tuotannossa

Muistathan huoltaa myös purunpoistojärjestelmän.
Purunpoistojärjestelmän huolto takaa toimintavarman ja pitkäikäisen laitteiston. Purunpoistojärjestelmän huolto tulee suorittaa vähintään määräajoin ja huolellisesti.

Toimiva ja huollettu suodatin pitää niin koneet kuin sisäilmankin puhtaana. Mm. Huollon yhteydessä tehdyt suodattimien- ja öljynvaihdot vaikuttavat olennaisesti niin toimilaitteiden elinikään kuin energian kulutukseenkin.

Purunpoistojärjestelmälle on mahdollista ja suositeltavaa tehdä huoltokartoituskäynti, jossa kartoitetaan suodattimen ja järjestelmän todellinen kunto. Kartoituskäynnin pohjalta suunnitellaan varaosatarpeet sekä aikaa vievät laajemmat huoltotoimenpiteet pystytään ajoittamaan tuotannollisesti järkevään ajankohtaan.

Purunpoistolaitteistojen optimoinnilla voidaan päästä suuriin säästöihin energiankulutuksessa 

Useissa puuteollisuusyrityksissä purunpoistojärjestelmä on suurimpia sähköenergiaa käyttävistä laitteista.

Usein on mahdollista päivittää olemassa oleva purunpoistolaitteisto energiaa säästävillä ratkaisuilla. Oikeilla ratkaisuilla saavutetaan purunpoiston parempi suorituskyky pienemmillä energiakustannuksilla.

Purunpoiston toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä:

  • Suodatinlaitteiston optimaalinen mitoitus
  • Puhallintyypin valinta ja mitoitus (oikea ilmamäärä ja paineentuotto)
  • Laitteiston ohjausjärjestelmän (esim. taajuusmuuttajaohjaus) valinta
  • Putkiston optimaalinen mitoitus
  • Muiden laitteistoratkaisujen valinta (esim. siirtolinja: pneumaattinen vs. mekaaninen kuljetin)

Jotta saadaan selville nykyisen järjestelmän toiminta, on järjestelmälle mahdollista tehdä mittauksia, joiden perusteella nähdään laitteiston toimintakyky ja riittävyys tuotantolaitos tai imulinja kohtaisesti. Laitteistojen sähkökeskus modernisoinneilla pyritään optimoimaan niin suodattimen käyntiaikaa kuin moottoritehojakin energiatehokkuutta unohtamatta.

Lue myös:
Suodatinlaitteiston optimaalisesta mitoituksesta
Purunpoistopuhaltimet osana toimivaa purunpoistojärjestelmää
Purunpoistoputkiston optimaalinen mitoitus
Pneumaattisten siirtolinjojen korvaaminen mekaanisilla kuljettimilla
Penope -hybridipelti korvaa perinteisen kesä-talvipellin

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä purunpoistojärjestelmänne kuntoon!

Huoltoasiat ja olemassa olevan linjan optimoinnit:
Huoltopäällikkö
Jesse Tähtinen
puh. 040 576 6338
jesse.tahtinen@penope.fi

Uudet ratkaisut ja olemassa olevan linjan optimoinnit:
Tuotepäällikkö kipinänilmaisu- ja suodatinjärjestelmät
Juha Koikkalainen
puh. 040 590 5967
juha.koikkalainen@penope.fi

Purunpoistotarvikkeet:
Jukka Mäkelä
puh. 040 587 2038
jukka.makela@penope.fi