Purunpoistopuhaltimet osana toimivaa purunpoistojärjestelmää

Purunpoistopuhallin on tärkeä osa toimivaa ja tehokasta purunpoistojärjestelmää. Purunpoistopuhaltimia on kahta päätyyppiä:

  • Puhtaan puolen puhallin, joka sijoitetaan suodatinlaitteiston jälkeen
  • Ns. Likaisen puolen puhallin/materiaalinsiirtopuhallin, joka sijoitetaan ennen suodatinlaitteistoa

Puhtaan puolen puhaltimia käytetään alipaineisten suodattimien kanssa, kun taas likaisen puolen puhallinta ylipaineistetuissa suodattimissa. Lisäksi puhtaan puolen puhallin on yleensä energiatehokkaampi sekä hiljaisempi. Puhtaan puolen puhallin on myös paloturvallisempi, koska puhaltimen läpi ei johdeta materiaalia kuten, purua tai lastuja vaan puhdasta, suodatettua ilmaa. Näin ollen puhtaan puolen puhallin on kestävämpi, koska siihen ei kohdistu materiaalin kuormitusta eikä materiaalia mene siiven läpi.

Purunpoistopuhallin voi olla suora- tai hihnakäyttöinen. Suorakäyttöinen puhallin on rakenteeltaan yksinkertaisempi (ei kuluvia osia) ja toimii paremmalla hyötysuhteella. Kun taas hihnakäyttöisessä puhaltimessa syntyy tehohäviöitä hihnojen aiheuttamasta kitkasta. Lisäksi hihnakäyttöinen puhallin vaatii enemmän huoltoa.

Käytön ja energiankulutuksen optimointi

Tuotannossa syntyy usein tilanteita, joissa kaikki koneet eivät ole käytössä, joten olemassa olevan järjestelmän hankinnassa on otettava huomioon ajoittainen vaihtelu tarvittavassa kapasiteetissä. Tähän vaihteluun voidaan varautua taajuusmuuttajalla. Taajuusmuuttajalla voidaan säätää puhallinta käytössä olevien koneiden tarvitseman ilmamäärän/ilmankulutuksen mukaan.

Säädöt voidaan tehdä:

  • Automaattisesti, joko paineanturin ohjaamana (vakio alipaine järjestelmässä)
  • Konekohtaisesti määritetty taajuuden lisäys/vähennys, kun kone käynnistetään tai pysäytetään.

Huomioitavaa on se, että näissä tilanteissa koneet on varustettava automaattisilla sulkupelleillä.

Esimerkki 1. tarvittavasta moottoritehosta

Esimerkissä käytetty puhallin on JKF JK-80MTD, 75 kW, suoravetoinen puhtaan puolen puhallin.

Kaikkien koneiden käydessä suodattimen läpi kulkeva ilmamäärä on 46.000 m3/h (vasen taulukko) à sammutetaan kone/koneita siten, että ilmatarve putoaa 37.000 m3/h:n (oikea taulukko)

Puhaltimen ottoteho putoaa noin 15,6 kW (66,55 kW -> 53,95 kW).

Esimerkki 2. tarvittavasta moottoritehosta

Esimerkissä käytetty puhallin on JKF JK-55MTD, 30 kW, suoravetoinen puhtaan puolen puhallin.

Kaikkien koneiden käydessä suodattimen läpi kulkeva ilmamäärä on 20.000 m3/h (vasen taulukko) à sammutetaan kone/koneita siten, että ilmatarve putoaa 16.000 m3/h:n (oikea taulukko)

Puhaltimen ottoteho putoaa noin 5,8 kW (28,9 kW -> 23,1 kW).

Tutustu tästä tarjoamiimme puhaltimiin.

Lue myös:
Purunpoistoputkiston optimaalinen mitoitus
Pneumaattisten siirtolinjojen korvaaminen mekaanisilla kuljettimilla
Penope -hybridipelti korvaa perinteisen kesä-talvipellin
Toimivan ja huolletun purunpoistojärjestelmän merkitys tuotannossa
Suodatinlaitteiston optimaalinen mitoitus

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä purunpoistojärjestelmänne kuntoon!

Huoltoasiat ja olemassa olevan linjan optimoinnit:
Huoltopäällikkö
Tero Salminen
puh. 050 566 3606
tero.salminen@penope.fi

Uudet ratkaisut ja olemassa olevan linjan optimoinnit:
Tuotepäällikkö kipinänilmaisu- ja suodatinjärjestelmät
Juha Koikkalainen
puh. 040 590 5967
juha.koikkalainen@penope.fi

Purunpoistotarvikkeet:
Jukka Mäkelä
puh. 040 587 2038
jukka.makela@penope.fi