Pneumaattisten siirtolinjojen korvaaminen mekaanisilla kuljettimilla

Materiaalia voidaan siirtää pneumaattisilla ilmakuljettimilla tai mekaanisilla kuljettimilla. Materiaalinsiirto pneumaattisilla ilmakuljettimilla (siirtoputkilla) pitkien matkojen päähän vaatii suuritehoisen puhaltimen, jolloin siirto vaatii paljon energiaa.

Materiaalin pitkien matkojen tai suurien materiaalimäärien siirto voidaan suorittaa myös moduulirakenteisilla, mekaanisilla kolakuljettimilla pitkienkin matkojen päähän. Kolakuljettimella materiaalia voidaan siirtää myös pystysuoraan. Kolakuljettimien itsekantavan rakenteen ansiosta pitkätkin ylitykset (esim. kahden rakennuksen välillä) voidaan toteuttaa ilman erillistä kannatinsiltaa.

Mekaanisen kuljettimen investointikustannus on yleensä suurempi, kun vastaavan pneumaattisen kuljetinjärjestelmän, mutta energiakustannukset alhaisemmat.

Esimerkkilaskelma: Siirtomatka yhteensä noin 200 m, 2-vuorokäyttö, noin 16h/vrk

Pneumaattinen siirtolinja (nykyinen tilanne):

  • 75 kW siirtopuhallin
    • Sähkön kulutus: 75 kW x 16 h/vrk = 1200 kWh/vrk

Kolakuljetin (Suunniteltu siirtojärjestelmä 2 x kolakuljetin):

  • 2 x kolakuljetin a’ 7,5 kW/kolakuljetin = yhteensä 15 kW
    • Sähkön kulutus: 15 kW x 16 h/vrk = 240 kWh/vrk

Laskennallinen säästö nimellistehoilla laskettuna
1200 kWh/vrk – 240 kWh/vrk = 960 kWh / vrk
960 kWh / vrk x 220 vrk/a = 211 200 kWh/a
15 snt*/kWh säästö 31 680 €/a
(*Sähköenergian kokonaishinta on esimerkki)

Lue myös:
Penope -hybridipelti korvaa perinteisen kesä-talvipellin
Toimivan ja huolletun purunpoistojärjestelmän merkitys tuotannossa
Suodatinlaitteiston optimaalinen mitoitus
Purunpoistopuhaltimet osana toimivaa purunpoistojärjestelmää
Purunpoistoputkiston optimaalinen mitoitus

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä purunpoistojärjestelmänne kuntoon!

Uudet ratkaisut ja olemassa olevan linjan optimoinnit:
Tuotepäällikkö kipinänilmaisu- ja suodatinjärjestelmät
Juha Koikkalainen
puh. 040 590 5967
juha.koikkalainen@penope.fi

Purunpoistotarvikkeet:
Jukka Mäkelä
puh. 040 587 2038
jukka.makela@penope.fi