Suodatinlaitteiston optimaalinen mitoitus

On tärkeää, että purunpoistojärjestelmään on valittu oikea suodatin. Toimiva suodatin takaa pölyvapaan työympäristön ja energiatehokkaan järjestelmän. Suodatinlaitteiston kuormitus on oltava optimaalisella tasolla. Suodatinlaitteiston valintaan vaikuttaa yhtäaikaisesti käytössä olevien koneiden määrä. Siksi suodatinlaitteiston kuormitettavuus onkin yksi merkittävä tekijä suodatinta valittaessa.

Suodattimien kuormitettavuus on:

  • perinteisissä suodatinlaitteistoissa regenerointipuhaltimella /ravistuslaitteistolla noin 100 m3/m2/h
  • JKF-paineilmapuhdisteiset puhallussuodattimet noin 160–240 m3/m2/h

Suodattimen ylikuormitus lisää vastapainetta ja energian kulutusta, vähentää imutehoa sekä lyhentää suodattimien käyttöikää. Ylikuormituksessa suodattimeen ohjataan liian paljon ilmaa suodatuspinta-alaan nähden. Suodattimen alikuormitus ei varsinaisesti haittaa laitteiston toimintaa, mutta energiankulutus on suurempi. Lisäksi liian iso suodatin lisää myös investoinnin hintaa. Joskus on hyvä ennakoida tulevia hankintoja, mutta jos lähitulevaisuudessa ei ole tarvetta purunpoistokapasiteetin kasvulle, kannattaa harkita tarkkaan omiin tarpeisiin sopiva suodatin.

Lisäksi suodattimen puhdistuksessa on huomioitava oikea-aikainen puhdistus. Suodattimien puhdistus tulisi suorittaa, kun paine-ero kasvaa yli asetetun arvon. Suodattimen liikapuhdistus kuluttaa paineilmaa ja sähköä sekä lyhentää suodattimen käyttöikää. Suodattimeen pölyn tulisi kertyä ”kakuksi”, jotta puhdistus olisi mahdollisimman tehokasta eikä vahingoittaisi suodattimia. ”Pölykakku” tippuu kerralla eikä ilmaan jää pieniä pölyhiukkasia, jotka palaavat suodattimen pinnalle. Pienien pölyhiukkasten lisäksi ”puhtaan” suodattimen puhdistus avaa suodattimen huokoisia, ja näin ollen mm. lyhentää suodattimen käyttöikää.

Esimerkki ylikuormitetusta suodatinlaitteistosta

Kuvan suodattimen suodatuspinta-ala on 108m2 ja maksimi-ilmamäärä suodattimelle on 12000–13000 m3/h (valmistajan ilmoittama). Alun perin kuvan suodattimeen on ohjattu ilmaa n. 11300m3/h (kuvassa kohta 1.). Tuotannossa tapahtuneiden muutosten jälkeen suodattimeen on lisätty (kuvassa kohta 2.) ohjattavan ilman määrää n. 6300m3/h. Lisäyksen jälkeen ilmamäärä, joka suodattimelle ohjataan, on 17600m3/h, ja näin ollen suodatin on ylikuormitettu ilmaylimäärällä.

Ilmaylimäärä on n. 1,5 kertainen suodattimen maksimi-ilmamäärään verrattuna. Tämä johtaa siihen, että suodattimen vastapaine ja energiankulutus kasvavat. Lisäksi imutehot heikkenevät, joka taas vaikuttaa mm. hallin ilmanpuhtauteen merkittävästi.

Tutustu tästä tarjoamiimme suodattimiin.

Lue myös:
Purunpoistopuhaltimet osana toimivaa purunpoistojärjestelmää
Purunpoistoputkiston optimaalinen mitoitus
Pneumaattisten siirtolinjojen korvaaminen mekaanisilla kuljettimilla
Penope -hybridipelti korvaa perinteisen kesä-talvipellin
Toimivan ja huolletun purunpoistojärjestelmän merkitys tuotannossa

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä purunpoistojärjestelmänne kuntoon!

Huoltoasiat ja olemassa olevan linjan optimoinnit:
Huoltopäällikkö
Jesse Tähtinen
puh. 040 576 6338
jesse.tahtinen@penope.fi

Uudet ratkaisut ja olemassa olevan linjan optimoinnit:
Tuotepäällikkö kipinänilmaisu- ja suodatinjärjestelmät
Juha Koikkalainen
puh. 040 590 5967
juha.koikkalainen@penope.fi

Purunpoistotarvikkeet:
Jukka Mäkelä
puh. 040 587 2038
jukka.makela@penope.fi