Ekomuovi Oy – Biesse Rover Plast K FT CNC-työstökeskuksella eroon manuaalisista työvaiheista

Kestomuovi- ja erikoismuovituotteita valmistava Ekomuovi Oy tehosti tuotantoaan investoimalla Biessen CNC-työstökeskukseen. Hankinnan taustalla oli tarve uusia yrityksen konekantaa ja vähentää manuaalisia työvaiheita. Lisäksi hankittavan koneen tuli palvella koko Ekomuovin levymateriaalivalikoimaa.

Ekomuovi Oy on erikoistunut teollisuuden sekä puhdasvesi- ja jätevesilaitosten muovituotteiden ja -ratkaisujen suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon. Se valmistaa altaita, säiliöitä, annostelukoneita, asentaa putkistoja ja pinnoitteita asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Yhtiö palvelee koko Suomen alueella kuntasektorin lisäksi useita eri teollisuudenaloja, kuten vedenkäsittely, ympäristötekniikka, pintakäsittely sekä prosessi- ja kemianteollisuus. Ekomuovi Oy on perustettu vuonna 2001, ja se kuuluu suomalaiseen WEST Invest Group -konserniin.

Koneinvestointi vähentämään manuaalista työtä
”Koneinvestoinnilla haluttiin lisätä tuotantonopeutta, lyhentää läpimenoaikaa ja parantaa laatua”, kertoo Ekomuovi Oy:n toimitusjohtaja Tero Tupakka. Ekomuovin tuotantoa nopeuttamaan on hankittu uusi Biesse Rover Plast K Ft -CNC-työstökeskus. Penope Oy:n toimittama CNC-työstökeskus hankitiin korvaamaan käsityövaiheita tuotannossa ja näin vapauttamaan työntekijöiden ammattitaitoa ja aikaa muihin tehtäviin. Aiemmin erilaiset jyrsinnät ja koneistukset tehtiin käsityökaluilla, joten samalla myös työstötarkkuus ja laatu paranivat huomattavasti.

Vaihtoehtoja lähdettiin kartoittamaan vuoden 2020 lopulla ja vuoden 2022 keväällä kone saapui ja asennettiin tuotantokäyttöön. Kartoitusvaiheessa koneelle asetettiin vaatimuksia, joita sen tuli täyttää. Koneella haluttiin tarvittaessa työstää jopa 2000 x 4000 mm ja 50 mm korkeita levyjä. Yleisimmät koneella työstettävät muovilaadut ovat PE ja PP, mutta myös PVDF:tä ja PVC:tä käytetään. 3-akselinen jyrsinyksikkö nähtiin riittävänä yhdessä tätä palvelevan työkalunvaihtajan kanssa. Erilliselle porayksikölle ei ollut tarvetta. Hankintavaiheessa Ekomuovia kiinnosti myös erilaiset vaihtoehdot kappaleen kiinnittämiseksi työpöytään. Koneen ohjelmoinnissa oli tärkeää, että kappaleiden piirustukset saadaan tuotua SolidWorks-ohjelmasta suoraan CNC-koneelle työstöratojen luontia varten. Lisäksi jo tarjousvaiheessa pyydettiin selvittämään tarjoavan yrityksen huolto- ja varaosapalvelua.

Penope Oy toimitti Ekomuovin Biesse Rover Plast -CNC-työstökeskuksen
Lopulliseen valintaan vaikutti kokonaisuus, jonka Penope ja Biessen Rover CNC-työstökeskus pystyivät tarjoamaan. ”Asiantuntijuus muovintyöstössä, hinta-laatusuhde, myyvä yhtiö, myyjä ja tietysti tuote ratkaisivat hankinnan Penopen eduksi”, kertoo Tupakka. Biessen pitkä osaaminen CNC-työstössä ja asiantuntijuus muovintyöstössä vahvistivat investointipäätöksen Biessen ja Penopen eduksi.

”Penopen pitkä historia ja laaja after sales-toiminta tarvike-, varaosa-, huolto- ja asennuspalveluineen olivat myös yksi syy valintaan”, toteaa Tupakka. Oman huoltohenkilöstön lisäksi Penopella on oma ohjelmistoasiantuntija, joka hoitaa asiakkaiden bSolid -ohjelmistokoulutukset ja antaa tarvittaessa lisäkoulutusta räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ekomuovi Oy:n Biesse Rover Plast K Ft edustaa Biesse Rover-sarjan tasopöytäisiä (flat table) koneita, jotka on tarkoitettu levymäisten kappaleiden työstöön. Suurimmat levykoot ratkaisivat koneen työalueen koon. ”Ekomuovin koneessa on suuri 2200 x 4300 mm työpöytä, joka mahdollistaa isompienkin kappaleiden työstön. Myös hiukan korkeampien kappaleiden kiinnitys esimerkiksi imukupein pöydän pintaan onnistuu 170 mm:n työstökorkeuden ansiosta” kertoo koneen myynyt Penope Oy:n tuotepäällikkö Atte Kekkonen.  Työpöytä on lisäksi varustettu nc-ohjatulla imualuejaolla, joka kohdistaa kahden vakuumipumpun tuottaman imutehon kulloisenkin levyaihion koon mukaan ja näin parannetaan pienempikokoisten kappaleiden kiinni pysymistä pöydässä työstön ajan.

Työstöyksikkönä toimii 19,2 kW nestejäähdytteinen 3-akselinen jyrsin, joka suorittaa työkalunvaihdot 14-paikkaisesta lineaarivaihtajasta. Lisäksi koneessa on terän pituuden mittalaite, jolla terän pituus voidaan tarkistaa esimerkiksi teroituksen jälkeen. “Koneesta löytyy myös työkappaleen/terän jäähdytyslaitteisto, joka puhaltaa kylmää ilmaa terään ja näin parantaa työstön laatua ja materiaalin työstettävyyttä”, lisää Kekkonen. Koneen ohjelmointi suoritetaan vuosimaksuttomalla Biesse bSolid CAD/CAM-ohjelmistolla, josta on otettu käyttöön moduulit, jotka vastaavat Ekomuovi Oy:n tarpeita. Koska Biesse bSolid -ohjelmisto on yhteensopiva SolidWorks-ohjelmiston kanssa, on kappaleiden piirustuksien siirto CNC-koneelle helppoa ja yksinkertaista.

Nopeutta, laatua ja monipuolisuutta
”Laadun parannus, nopeus, helppokäyttöisyys”, listaa Tupakka koneen tuomia etuja. CNC-työstökeskuksen ominaisuudet sekä monipuolisuus ovat nopeuttaneet tuotteiden työstövaiheita ja näin ollen mahdollistaneet mm. suuremman tuotantokapasiteetin. Ekomuovi koulutti koneen käyttöön viisi henkilöä, jotta koneen käynnissä pito voidaan taata muuttuvissa tilanteissa ja loma-aikoina. Vaikka koneinvestointi vapauttikin työntekijöiden aikaa, ei konehankinta vähentänyt henkilöstöä. Nyt henkilöstön aikaa ja osaamista voidaan käyttää muissa työvaiheissa.

Koneinvestointi on mahdollistanut Ekomuoville myös sarjatuotannon ja näin ollen yritys voi ottaa jatkossa vastaan CNC-koneistuksia myös erillisinä töinä. Uusi CNC-kone on tuonut mukanaan paljon opittavaa, mutta ymmärryksen kasvaessa koneesta on mahdollista saada irti enemmän. ”Joka päivä opitaan uutta”, toteaa Tupakka.

Kuva: Tero Tupakka ja Atte Kekkonen Ekomuovi Oy:n Biesse Rover Plast K Ft -CNC-työstökeskuksen vierellä.