Purunpoistoputkiston optimaalinen mitoitus

Putkiston optimaalinen mitoitus käytössä olevalle konekannalle otetaan huomioon uusia laitteistoja suunniteltaessa. Olemassa olevaa purunpoistoputkistoa kannattaa myös optimoida, kun koneita tulee lisää tai poistetaan käytöstä. Näissä tilanteissa täytyy putkistoa tarkastella kokonaisuutena. Tarkastelussa on otettava huomioon:

  • Mihin kohtaan uuden koneen purunpoistoliitäntä lisätään. Liitännän paikalla on suuri merkitys laitteiston imutehoon. Pahimmillaan väärässä kohdassa oleva liitäntä saattaa huonontaa koko laitteiston tai joidenkin koneiden imutehoa.
  • Käytöstä poistettavien koneiden liitäntähaarat on poistettava ja korvattava suorilla putkilla. Paikalleen jätetyt liitäntähaarat aiheuttavat haarakohdassa pyörteitä, jotka vähentävät imutehoa ja näin ollen vaikuttavat koko laitteiston toimivuuteen.
  • Sulkupellit (automaattiset tai manuaaliset) koneille, jotka eivät ole koko ajan käytössä. Mikäli automaattiset sulkupellit ovat käytössä, on mahdollista muuttaa taajuusmuuttajalla puhaltimen tehoa ja saada energiansäästöjä.

Koneita lisättäessä tai poistettaessa on hyvä aina kartoittaa myös purunpoistoputkistoon tarvittavat muutokset. Putkistolla ja sen mitoituksella voidaan vaikuttaa laitteiston imutehoon ja energian kulutukseen.

Tyypillisistä imutehoa vähentäviä ja energiankulutusta nostavia putkistoja

Usein purunpoistossa nähdään käytettävän ilmastointiin käytettäviä kierresaumaputkia. Nämä ilmastointiputket eivät ole tarkoitettu näin suurille ilmamäärille sekä lisäksi putkessa syntyy kierrerakenteensa vuoksi pyörteitä, jotka vähentävät laitteiston imutehoa. Ei ole sileä sisäpinta. ja mutkat jyrkemmät.

Imuletku käytettään usein ”helppona” ratkaisuna. Ajattelematta kuitenkaan, että rakenteensa vuoksi, se heikentää imutehoa. Imuletkua on perusteltua käyttää esimerkiksi CNC-koneen jyrsinyksiköiden kanssa. CNC-koneissa jyrsinyksiköt liikkuvat ja näin ollen putken tulee olla joustava ja liikkua yksikön mukana. Perussääntönä kannattaa pitää sitä, että paras ratkaisu on päästä koneen purunpoistoliitänälle kiinteillä putkilla tai mahdollisimman lähelle.

Purunpoistoputken haaroituskulmalla on myös merkitystä imutehoon. Haaroituksessa on suositeltavaa käyttää oksahaaraa, jonka kulma on 30 astetta. Varsinkin ilmastointiputkia käytettäessä näkee paljon T-haaroja, jotka vaikuttavat laskevasti imutehoon sekä materiaalin kulkemiseen putkistossa.

Lisäksi puruputkistossa näkee usein haaroituksia, joissa yksittäiset haaraosat ovat pinta-alaltaan yhtä suuria kuin runkoputki. Haaraosien yhteispinta-ala (ei yksittäispinta-ala) pitäisi olla sama kuin runkoputken pinta-ala. Näin säilytetään optimaalinen imuteho läpi koko laitteiston.

Lue myös:
Pneumaattisten siirtolinjojen korvaaminen mekaanisilla kuljettimilla
Penope -hybridipelti korvaa perinteisen kesä-talvipellin
Toimivan ja huolletun purunpoistojärjestelmän merkitys tuotannossa
Suodatinlaitteiston optimaalinen mitoitus
Purunpoistopuhaltimet osana toimivaa purunpoistojärjestelmää

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä purunpoistojärjestelmänne kuntoon!

Huoltoasiat ja olemassa olevan linjan optimoinnit:
Huoltopäällikkö
Tero Salminen
puh. 050 566 3606
tero.salminen@penope.fi

Uudet ratkaisut ja olemassa olevan linjan optimoinnit:
Tuotepäällikkö kipinänilmaisu- ja suodatinjärjestelmät
Juha Koikkalainen
puh. 040 590 5967
juha.koikkalainen@penope.fi

Purunpoistotarvikkeet:
Jukka Mäkelä
puh. 040 587 2038
jukka.makela@penope.fi