Suomen Levyjaloste Oy aloitti kalustetuotannon Joensuussa

Suomen Levyjaloste Oy on aloittanut kaluste- ja komponenttituotannon Joensuun Reijolassa.

Tuotannon pääkoneiksi valikoitui Penopen toimittamat Biesse Rover A -nestauslinja ja Biesse Akron -reunalistoituslinja. ”Valintaan vaikuttivat Penopen hyvä kyky tehdä yhteistyötä alkumetreistä asti, kyky ratkaista tuotannolliset ongelmat ja löytää ratkaisut meidän tarpeisiin”, kertoo Suomen Levyjalosteen toimitusjohtaja Jarmo Kähkönen.

Nestausta yritys oli miettinyt jo suunnittelun alkuvaiheessa ja ajatus sai vahvistusta tehdas- ja referenssikäynneillä. Reunalistoitukseen haluttiin nollasaumatekniikkaa, jotta kaikenlaisiin asiakastarpeisiin voitaisiin vastata. Biessen laajasta valikoimasta oikeanlaiset tuotantoratkaisut löytyivät helposti. Tuotannon joustavuus ja tehokkuus olivat ehdottomia vaatimuksia uusia ratkaisuja mietittäessä, ja näihin vaatimuksiin uudet linjat vastaavat hienosti. Tuotannon tehokkuuden näkökulmasta haluttiin varata mahdollisuus myös reippaaseen kasvuun, ja kapasiteetti ei aseta tähän rajoitteita. ”Linjojen kapasiteetti riittää komponenttien tekoon muillekin toimijoille”, Kähkönen kertoo.

Osa tehtaan pölynpoistosta uusittiin AL-KOn sisätiloihin tarkoitetulla koteloidulla Power Unit -suodatinlaitteistolla sekä JKF -putkistolla. Purunpoistojärjestelmään asennettiin Fagus GreConin kipinäilmaisu- ja sammutusjärjestelmä.