Finiture – Joustavia pintakäsittelyratkaisuja puutuoteteollisuudelle

Joustavia pintakäsittelyratkaisuja valmistavan Finituren jatkuvana tavoitteena on optimoida asiakkaiden tuotantoprosesseja, nostaa automaatioastetta, parantaa laatua ja energiatehokkuutta sekä suojella ympäristöä.

Finiture on toimittanut jo satoja linjaratkaisuja. Uusimpana ja historian isoimpana Finituren toimituksena on Stora Ensolle toimitettu työstettyjen CLT-levyjen pintakäsittelylinja. Haasteena oli suunnitella ja toteuttaa ratkaisu isoille ja painaville kappaleille, riittävän isolla tuotantokapasiteetilla. Lisäksi linjan tuli olla joustava, jotta sillä pystyttiin käsittelemään monen muotoisia kappaleita erilaisilla pintakäsittelyaineilla ja saavuttamaan korkea pintakäsittelyn lopputulos.