Nimitysuutisia

Penope vahvistaa Teknistä osastoaan ja lisää asennus- ja huoltokapasiteettiaan seuraavin nimityksin.

Simo Kekki on nimitetty Huoltoteknikoksi 2.1.2019 alkaen. Hän on koulutukseltaan teollisuussähköasentaja ja omaa pitkän kokemuksen koneiden sähkö- ja mekaanisista asennuksista sekä huolloista. Simo on työskennellyt aiemmin mm. kaasuasemien kaukovalvontajärjestelmien, punnitusjärjestelmien, kylmälaitekoneiden sekä erilaisten teollisuuden tuotantolinjojen parissa.

Lisätietoja: Markku Levanen p. 040 737 2250