Ratkaisut sahateollisuudelle

Penope ja sen tytäryhtiö Enerec tarjoavat ratkaisuja sahateollisuuden jatkojalostukseen, sivutuotteiden käsittelyyn, pölynpoistoon sekä kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen.

Jatkojalostuksessa edustamme saksalaista höylävalmistaja Rexiä, sormijatkos- ja katkaisusahalinjatoimittaja System TM:ää, sekä Kallesoe:tä, joka on erikoistunut liimapalkki- ja CLT: puristinlinjojen valmistukseen; yritys on tunnettu erityisesti suurjaksopuristimistaan.

Microtecin skannerit mahdollistavat puun virheiden luotettavan ja tarkan tunnistuksen. Microtecin skanneri liitettynä System TM:n linjaratkaisuun tuotanto voidaan automatisoida, optimoida ja sitä voidaan tehostaa.

Puun ja kuoren murskauksessa käytämme Unthan murskia; referenssejä löytyy kattavasti ympäri Suomea.

Pölynpoistoratkaisut ja materiaalin siirtolaitteet suunnittelemme ja toimitamme yhdessä tanskalaisen JKF:n kanssa.

Holtecilta löytyvät nippusahat ja tukinkäsittelylaitteet.

Stelan viirakuivurit soveltuvat mm. biopolttoaineiden ja pelletin raaka-aineen kuivaamiseen, kun käytettävissä on matalalämpöistä energiaa (60 – 100 °C).

Fagus-GreCon, alansa suurimman valmistajan luotettavat kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmät.

Lisätietoja saat tarvittaessa:

Jatkojalostus
Jani Hiula
jani.hiula@penope.fi
040 577 7368

Murskat ja nippusahat
Sauli Lehtonen
sauli.lehtonen@penope.fi
040 673 8700

Pölynpoisto, viirakuivaimet sekä
kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmät
Juha Koikkalainen
juha.koikkalainen@penope.fi
040 590 5967