EU on asettanut koulutusvaatimuksen DI-isosyanaatteja sisältäviin tuotteisiin

Puusepänteollisuudessa EU -asetus koskee pääsääntöisesti DI-isosyanaatteja sisältäviä PUR-sulateliimoja, jotka sisältävät vaaraluokitusmaininnan. PUR-sulateliimoja käytetään laajalti pääsääntöisesti reunanauhoituskoneissa tai pinnoituslinjoissa.

Di-isosyanaattien käyttöön vaaditaan koulutus 24.8.2023 jälkeen työntekijöiden suojelemiseksi. Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaatin käyttäjät ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Kemikaalitoimittajan on varmistettava, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja koulutusvaatimuksesta on merkintä pakkauksessa.

Di-isosyanaatteja käytetään useilla eri aloilla ja useissa eri sovelluksissa, muun muassa polyuretaanimuovien (PUR) valmistukseen. Koska di-isosyanaatit ovat allergisoivia ja voivat aiheuttaa työntekijöille työperäistä astmaa, EU:ssa on päädytty isosyanaatteja koskevaan rajoitukseen työntekijöiden suojelemiseksi. (Tukes, 15.6.2022, https://tukes.fi/-/di-isosyanaattien-kaytolle-koulutusvaatimus#f87ed22.)

Lisätietoja aiheesta Tukesin verkkosivuilta.

Jatkossa tarjoamme päästövähennettyjä PUR-liimoja
Ennen kaikkea turvallisuuden, mutta myös aikaa ja euroja vievien koulutuksien välttämiseksi Jowat on lanseerannut oman PUR-liima tuoteryhmän, jonka liimat ovat päästövähennettyjä täyttäen EU-vaatimukset.

Asetetut rajoitukset eivät koske kemikaaleja, joissa di-isosyanaatteja on alle 0,1 painoprosenttia. Jowatin päästövähennetyt (Monomer Reduced) PUR-liimat ovat alle tuon vaaditun 0,1 painoprosentin ja näin ollen tuotteilla ei ole vaaraluokitusmerkintöjä.

Me Penopella korvaamme vanhat PUR-liimat uusilla, EU-asetukset täyttävillä, Jowat -päästövähennetyillä liimoilla.

 

Lue lisää Jowatin tarjoamista MR-vähennetyistä PUR-sulateliimoista