Jowat MR-vähennetyt PUR-sulateliimat

EU:n asettama koulutusvaatimus DI-isosyanaatteja sisältävien tuotteiden käyttöön astuu voimaan 24.8.2023.

Jatkossa vaaditaan koulutus kaikille PUR-liimaa käsitteleville, mikäli PUR-liima sisältää yli 0,1 % di-isosyanaatteja. On todettu, että di-isosyanaatit ovat allergisoivia ja voivat aiheuttaa työperäistä astmaa. Jowatin liimapakkauksissa on ollut maininta muutoksesta vuoden 2022 alusta alkaen.

Uudet Jowatin MR-vähennetyt (Monomer Reduced) PUR-sulateliimat sisältävät alle 0,1 % di-isosyanaatteja. Näitä vaaraluokittelemattomia päästövähennettyjä liimoja voi käyttää ilman EU:n asettamaa koulutusvaatimusta.

Lisätietoja Eu:n asettamasta koulutusvaatimuksesta

Siirrymme MR-vähennettyihin liimoihin

Nykypäivänä työturvallisuus ja terveys ovat tärkeässä asemassa, tämän vuoksi Penope myy jatkossa MR-vähennettyjä liimoja.

Jowatin MR-vähennetyt liimat 607.90/91 ja 608.90/91 korvaavat tuotteemme 607.40/41 ja 608.00/01. Teknisiltä ominaisuuksiltaan nämä liimat vastaavat edeltäjiään lähes 1:1. MR-vähennetyt liimat tarvitsevat edeltäjiänsä hieman korkeamman käyttölämpötilan.

Esite Jowat MR-vähennetty 607.90 -PUR-sulateliima
Esite Jowat MR-vähennetty 608.90 -PUR-sulateliima

MR-vähennettyjä liimoja 607.90/91 ja 608.90/91 Penopen varastossa
Asiakkaat pääsevät testaamaan Jowatin MR-vähennettyä liimaa jo nyt. Asiakkaan kulutuksen mukaan, katsotaan että koulutusvaatimuksen astuessa voimaan 24.8.2023, on asiakkaalla käytössään MR-vähennettyjä PUR-sulateliimoja.

Lisätietoja:

Kimmo Leuku
Tarvikemyyjä, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi
kimmo.leuku@penope.fi
040 193 3890

Janne Heikkilä
Tarvikemyyjä, Länsi-Suomi, Lounais-Suomi ja Uusimaa
janne.heikkila@penope.fi
040 530 3763