Energiatehokkuus puuteollisuudessa – TP-Save

TP-Save – tuotantolinjojen ja purunpoistojärjestelmien tehostus-, optimointi- ja energiansäästöohjelmisto esiteltiin asiakkaille Jyväskylän Puumessuilla 2019, ja nyt jo suurin osaa uusista suodatinjärjestelmistä varustetaan energiaa säästävällä TP-Save-ohjelmistolla.

TP-Save säätää automaattisesti purunpoiston ja työstökoneiden toimintaa valvoen tuotantolinjan sekä purunpoistojärjestelmän käyntiä ja antaen tiedon järjestelmän huoltotarpeesta.

Energiahukka tuotannossa
Tuotantolaitoksen energiankulutus muodostuu mm. tuotantoprosessissa käytettävien koneiden kulutuksesta. Tehtaiden energiahukkaa aiheuttavat mm. rakennuksen ilmanvaihto, lämpöhäviöt sekä tuotantoprosessi. Puuteollisuudessa tuotannossa syntyy pölyä ja purua, joka täytyy poistaa tuotantotiloista. Pöly ja puru siirretään purunpoistojärjestelmällä konttiin tai siiloon. Tässä prosessissa häviää myös paljon lämpöä. TP-Save-ohjelmisto tarjoaa ratkaisuja ilmanvaihdosta syntyvän hukan sekä yksittäisten koneiden kulutuksen minimoimiseen.

Yleisesti purunpoistojärjestelmät sekä tuotantolinjan työstökoneet ovat käynnissä koko työvuoron ajan ja koneiden moottorin käyntinopeus on vakio. TP-Savella tarkastellaan koneiden käyttöastetta sekä säädetään automaattisesti purunpoistojärjestelmän imutehoa. Järjestelmällä tehostetaan nykyistä purunpoistojärjestelmää ja imuteho ohjataan sinne missä sitä tarvitaan. TP-Save voi ohjata myös työstökoneita ja säätää tarvittaessa niiden käyntiä. Tämä mahdollistaa sen, että suodattimien vaihdot ja huollot voidaan suorittaa jatkossa todellisen tarpeen mukaan.

Ohjelmiston hyödyt

TP-Save vähentää:

  • sähköenergian kulutusta​
  • lämmitystarvetta
  • huoltotarvetta

Lisäksi ohjelmisto tehostaa purunpoistojärjestelmää sekä parantaa työolosuhteita. TP-Save vähentää melua työskentelyalueella sekä vetoa työskentelytilassa.

TP-Save soveltuu kaikille suodatinjärjestelmille ja suunnitellaan aina asiakaskohtaisesti
TP-Save -ohjelmisto voidaan ottaa käyttöön uusissa kohteissa sekä jo olemassa olevissa purunpoistojärjestelmissä. Ohjelmisto mahdollistaa myös konekannan lisäämisen ilman suuria muutoksia olemassa olevaan suodatinjärjestelmään. Koska jokainen tuotantotila on erilainen, luodaan jokainen TP-Save aina asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöiden.

Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen, jolla säästät ja lisäät tuotannon tehokkuutta.
Jouni Pakkanen
p. 0500 773 397
jouni.pakkanen@penope.fi

Lue lisää aiheesta ja tarjoamistamme pölynpoistoratkaisuista