Suojaa se mikä on tärkeää – GreCon kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmät

Jokaisen työnantajaa tulee suojata työntekijänsä, tuotantotilansa sekä -prosessinsa ja varmistaa keskeytymätön tuotanto.

Suomessa sattuu vuosittain useita tulipaloja teollisuusprosesseissa sekä suodatinlaitteistoissa. Valtaosa näistä tulipaloista olisi estettävissä. Ennaltaehkäisevät palontorjuntajärjestelmät ovat tärkeässä roolissa teollisuuden palontorjunnassa. Yksi tehokkaimmista toimenpiteistä tulipalon tai räjähdyksen estämiseksi on sytytyslähteiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja poistaminen.

Alan markkinajohtajan, Saksalaisen Fagus-GreCon kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmillä on suojattu yli 40 vuotisen valmistushistorian aikana yli 200.000 teollisuusprosessia, ei ainoastaan puuteollisuudessa, vaan useilla muilla teollisuuden aloilla. Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän tarkoituksena on havaita ja sammuttaa prosessissa syntyvät kipinät ennen kuin ne voivat aiheuttaa tulipalon tai pölyräjähdyksen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi suodattimet ja siilot. Fagus-GreCon on täydentänyt kattavaa valikoimaa innovatiivisilla tuoteuutuuksilla.

Kipinänilmaisin: DLD 1/9

GreCon on täydentänyt olemassa olevaa kipinänilmaisinmallistoa uudella innovatiivisella älykkääseen kipinänilmaisinteknologiaan (IDT, Intelligent Detection Technology) perustuvalla kipinänilmaisimella DLD 1/9. Kipinänilmaisin tunnistaa tehokkaasti kipinät ja ylikuumentuneen materiaalin kaikissa olosuhteissa ja pystyy älykkään teknologian avulla erottamaan valvottavalle alueelle päässeen ulkopuolisen valon (tarkistusluukut, putkirikko) mahdollisista sytytyslähteistä. Kahteen eri ilmaisinteknologiaan perustuvan ilmaisimen avulla saavutetaan optimaalinen havainnointi kaikille sytytyslähteille kaikissa ympäristöissä. Kipinänilmaisimet DLD 1/9 ovat liitettävissä BS7 TOUCH -mallisarjan ohjauskeskuksiin.

Lämpötilailmaisin TM 3/9plus

Suuri osa teollisuudessa esiintyvistä tulipaloista johtuu prosessien ulkopuolisista tekijöistä, kuten esimerkiksi ylikuumenemisesta laakereissa. GreConin reaaliaikaisesti lämpötilaa mittaava lämpötilailmaisin TM 3/9 plus voidaan liittää osaksi kokonaisvaltaista GreCon-konseptia. Yhdellä TM 3/9 plus -anturilla voidaan valvoa lämpötilaa jopa kolmesta eri mittauspisteestä. GreCon lämpötila-anturissa ei ole kiinteää hälytyslämpötilaa, vaan ne voidaan asettaa vapaasti kohteen mukaan.  Tyypillisiä käyttökohteita on mm. puhallinmoottorin laakereiden, puhallinkotelon sekä suodatinlaitteiston lämpötilanmittaus. Lämpötila-arvolle voidaan asettaa myös alhaisempi esihälytysraja, jolloin tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet, kuten laakerin vaihto tai sen rasvaus voidaan ajoittaa ja käynnistää ennen kuin suurempaa vahinkoa pääsee syntymään. Kun mittauspisteessä saavutetaan varsinaisen hälytyslämpötila, suoritetaan yleensä järjestelmän kautta prosessin tai sen osien automaattinen alasajo. Suodatinlaitteistoon asennetun lämpötilamittauksen perusteella voidaan laukaista suodatinlaitteistoon asennettu sammutuslaitteisto. GreCon TM 3/9plus -lämpötilailmaisin on liitettävissä kaikkiin BS7 TOUCH -mallisarjan ohjauskeskuksiin.

Lue lisää aiheesta ja tarjoamistamme pölynpoistoratkaisuista